Vad är Milon?

ETT PASS PÅ 17,5 MINUTER!

Kan det vara sant? Javisst!

Du tränar alltid rätt!
Du behöver inte längre ställa in maskinerna!
Du behöver inte längre köa!
Du tränar 40% effektivare!

Med Milon-systemt är detta möjligt tack vare samspelet mellan tre nyckelkomponenter;

ENKELT
eftersom Milon-maskinerna ställer in sig själva. Vid första introduktionen sparas dina personliga träningsparametrar på ett chipkort och vid nästa besök sker inställningarna automatiskt. Du som kund behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt på din träning.

SÄKERT
eftersom all träningshistorik och alla individuella inställningar är lagrade på chipkortet. Maskinernas användare kan endast göra ändringar om detta har godkänts av instruktör eller sjukgymnast. Därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller hävarmsinställningar. Med hjälp av ett utvärderingsprogram kan instruktören t.ex. motivera dig till hårdare träning.

EFFEKTIVT
eftersom Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter. Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse. Träningseffektiviteten ökar därmed med 40 procent. Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständig korrigering inte längre är nödvändig.

 

Klicka här för att se en video!

Milon bild

Se våra partners